Dyrektywa o ochronie sygnalistów

7 października 2019 roku Rada Unii Europejskiej zatwierdziła dyrektywę w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii Europejskiej (UE). Inaczej rzecz ujmując, dyrektywa ta dotyczy ochrony tak zwanych sygnalistów (pracowników zgłaszających nieprawidłowości dotyczące funkcjonowania przedsiębiorstwa czy urzędu, a zaobserwowane przez niego w toku wykonywania pracy). Należy zatem domniemywać, iż obecnie temat sygnalistów zainteresuje więcej osób i państw, niż to tej pory.

Jak sprawa sygnalistów odnosi się do polskiej perspektywy?

Pomimo, iż sygnaliści od kilkunastu lat obecni są w międzynarodowym obrocie prawnym, to prawo polskie w zasadzie ich nie dostrzegało. Ten stan rzeczy zmieniał się powoli, wraz z unijnymi dyrektywami, zobowiązującymi nasz kraj po podjęcia działań w tym zakresie.

Dopiero na przełomie lat 2017/2018 pojawił się projekt ustawy o jawności życia publicznego, w którym sygnaliści zaistnieli. Pomimo kilku modyfikacji, nadal pozostał on w fazie projektu.

Kolejnym aktem prawnym, zauważającym rolę i znaczenie sygnalistów, jest projekt ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych, który nadal jest na etapie koncepcji. W tym miejscu może warto, by te projekty pozostały bez dalszej procedury, gdyż dla naszego kraju nadchodzi wdrożenie omawianej dyrektywy, które powinno nastąpić w perspektywie dwóch lat. Zatem należy obecnie oczekiwać na ustawę, która ureguluje sytuację sygnalistów w polskim systemie prawnym.

Kto powinien zainteresować się powyższą dyrektywą?

Unijna dyrektywa odnosi się zarówno do podmiotów prywatnych, jak i publicznych. W przypadku tych pierwszych dotyczy każdego pracodawcy, zatrudniającego co najmniej 50 pracowników. Wyjątkiem są tu podmioty prywatne z sektora finansowego, gdyż ich dyrektywa obowiązuje niezależnie od wielkości zatrudnienia.

Jakie obowiązki będą mieć pracodawcy w związku z powyższą dyrektywą?

Otóż najistotniejsze obowiązki pracodawców to:

  • stworzenie kanałów dokonywania zgłoszeń przez sygnalistów
  • wyznaczenie bezstronnej osoby lub działu do podejmowania czynności po wpłynięciu zgłoszenia
  • przekazywanie informacji zwrotnej w terminie do trzech miesięcy od wpłynięcia zgłoszenia
  • zapewnienie zrozumiałych i dostępnych informacji na temat procedur zgłaszania
Polecamy  Wypadek ciężki pozostanie takim nawet po skutecznym leczeniu

Należy dodatkowo zaznaczyć, iż cała procedura na życzenie sygnalisty, musi być prowadzona przy zachowaniu poufności. Co ważne, dyrektywa zacznie obowiązywać w stosunku do mniejszych pracodawców (zatrudniających od 50 do 249 pracowników) za około 4 lata, natomiast większe podmioty muszą ją wdrożyć już za 2 lata.

[Głosów:    Average: /5]

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *