Dyrektywa o ochronie sygnalistów

7 października 2019 roku Rada Unii Europejskiej zatwierdziła dyrektywę w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii Europejskiej (UE). Inaczej rzecz ujmując, dyrektywa ta dotyczy ochrony tak zwanych sygnalistów (pracowników zgłaszających nieprawidłowości dotyczące funkcjonowania przedsiębiorstwa czy urzędu, a zaobserwowane przez niego w toku wykonywania pracy). Należy zatem domniemywać, iż obecnie temat sygnalistów zainteresuje więcej osób i państw, niż to tej pory.

Jak sprawa sygnalistów odnosi się do polskiej perspektywy?

Pomimo, iż sygnaliści od kilkunastu lat obecni są w międzynarodowym obrocie prawnym, to prawo polskie w zasadzie ich nie dostrzegało. Ten stan rzeczy zmieniał się powoli, wraz z unijnymi dyrektywami, zobowiązującymi nasz kraj po podjęcia działań w tym zakresie.

Dopiero na przełomie lat 2017/2018 pojawił się projekt ustawy o jawności życia publicznego, w którym sygnaliści zaistnieli. Pomimo kilku modyfikacji, nadal pozostał on w fazie projektu.

Kolejnym aktem prawnym, zauważającym rolę i znaczenie sygnalistów, jest projekt ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych, który nadal jest na etapie koncepcji. W tym miejscu może warto, by te projekty pozostały bez dalszej procedury, gdyż dla naszego kraju nadchodzi wdrożenie omawianej dyrektywy, które powinno nastąpić w perspektywie dwóch lat. Zatem należy obecnie oczekiwać na ustawę, która ureguluje sytuację sygnalistów w polskim systemie prawnym.

Kto powinien zainteresować się powyższą dyrektywą?

Unijna dyrektywa odnosi się zarówno do podmiotów prywatnych, jak i publicznych. W przypadku tych pierwszych dotyczy każdego pracodawcy, zatrudniającego co najmniej 50 pracowników. Wyjątkiem są tu podmioty prywatne z sektora finansowego, gdyż ich dyrektywa obowiązuje niezależnie od wielkości zatrudnienia.

Jakie obowiązki będą mieć pracodawcy w związku z powyższą dyrektywą?

Otóż najistotniejsze obowiązki pracodawców to:

  • stworzenie kanałów dokonywania zgłoszeń przez sygnalistów
  • wyznaczenie bezstronnej osoby lub działu do podejmowania czynności po wpłynięciu zgłoszenia
  • przekazywanie informacji zwrotnej w terminie do trzech miesięcy od wpłynięcia zgłoszenia
  • zapewnienie zrozumiałych i dostępnych informacji na temat procedur zgłaszania
Polecamy  Luki w prawie pracy

Należy dodatkowo zaznaczyć, iż cała procedura na życzenie sygnalisty, musi być prowadzona przy zachowaniu poufności. Co ważne, dyrektywa zacznie obowiązywać w stosunku do mniejszych pracodawców (zatrudniających od 50 do 249 pracowników) za około 4 lata, natomiast większe podmioty muszą ją wdrożyć już za 2 lata.

[Głosów:0    Średnia:0/5]

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *