Holding a przenoszenie pracowników

Z czym konkretnie związane są owe wątpliwości?

Szczególne wątpliwości budzi art. 23.1 kodeksu pracy. Reguluje on bowiem przejście zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę. I w takiej sytuacji ten ostatni staje się z mocy prawa stroną w dotychczasowych stosunkach pracy (z pewnymi zastrzeżeniami).

Koniecznością jest też zastosowanie odpowiedniej procedury. Jeżeli w przedsiębiorstwach nie funkcjonują związki zawodowe, wówczas dotychczasowy i nowy pracodawca muszą przekazać pisemnie pracownikom pewne informacje. Ich zakres to:

  • przewidywany terminprzejścia spółki lub jej części na inne przedsiębiorstwo
  • przyczyny takiego przejścia
  • prawne, ekonomiczne i socjalne skutki dla zatrudnionych

Te informacje powinny zostać przekazane co najmniej na 30 dni przed przewidywanym transferem, a co bardzo ważne, w przeciągu 2 miesięcy od przejścia zatrudniony ma prawo bez wypowiedzenia (tylko za 7-dniowym uprzedzeniem) rozwiązać stosunek pracy.

I właśnie te zapisy wywołują wątpliwości w przypadku przechodzenia pracownika w ramach holdingu. Skoro bowiem w nowej spółce pracownikowi ma być wliczany staż pracy z poprzedniej, może to sugerować, iż doszło do przejścia części przedsiębiorstwa do innego podmiotu, a tym samym obowiązuje procedura opisana powyżej.

Zdaniem dr Magdaleny Zwolińskiej, adwokata i radcy prawnego w kancelarii NGLLegal, sama klauzula umowna zakładająca uwzględnienie wcześniejszego stażu nie wywołuje takiego ryzyka. Jednakże, jeśli do nowego przedsiębiorstwa przenoszone są także zadania, które przenoszony pracownik wykonywał u dotychczasowego pracodawcy, wówczas przepisy art. 23.1 kodeksu pracy mogą mieć zastosowanie.

W przypadku transferu ze spółki do spółki w ramach holdingu wątpliwości budzą też kwestie urlopowe. Zgodnie bowiem z przepisami zatrudniony powinien najpierw wykorzystać urlop wypoczynkowy należny mu u danego pracodawcy, a jeśli nie ma takiej możliwości, wówczas powinien otrzymać ekwiwalent pieniężny za część niewykorzystaną.

Teoretycznie możliwym jest zawarcie trójstronnego porozumienia, pomiędzy pracownikiem, dotychczasowym i nowym pracodawcą. Przewidywać ono powinno, iż urlop niewykorzystany w macierzystej spółce, pracownik wykorzysta w nowej jednostce.

Polecamy  Co sprzyja patologicznym sytuacjom pośród związków zawodowych?

Jednakowoż takie rozwiązanie wiązać się może z pewnym ryzykiem. Pracownik w przyszłości może bowiem uznać, iż jednak należy mu się ekwiwalent od poprzedniego pracodawcy i może to być kwestia sporna.

[Głosów:    Average: /5]

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *