Upublicznianie służbowej korespondencji bywa ryzykowne

Służbowa korespondencja nie powinna być upubliczniana, gdyż takie działanie może stanowić naruszenie prawa. Pracodawcy mają z reguły pełną świadomość takich działań, natomiast związkowcy już mniej się przed tym pilnują.

O jakich działaniach i jakich naruszeniach jest mowa w kontekście ujawnienia korespondencji służbowej?

Dotyczy to przypadków z życia gospodarczego, gdy pracodawca bądź pracownik dokona ujawnienia wewnętrznej korespondencji. Jak chociażby sytuacja z końca 2018 roku, gdy NSZZ „Solidarność” w sieci sklepów „Biedronka” złożył zawiadomienie do prokuratury o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez pracodawcę. Sprawa dotyczyła udostępnienia prasie przez osoby zatrudnione w przedsiębiorstwie Jeronimo Martins (właściciel sklepów sieci „Biedronka”) imion i nazwisk członków organizacji związkowej poprzez przekazanie protokołu z ustaleń sporu zbiorowego.

Doszło tym samym do naruszenia art. 107, ust.1 ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1000), a konkretnie do przetwarzania takich danych przez osobę do tego nieupoważnioną.

Tymczasem w myśl przepisów osoba, która przetwarza dane osobowe, gdy jest to niedopuszczalne, bądź nie jest do tego upoważniona, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do lat dwóch. Jeżeli natomiast dane te ujawniają pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych albo gdy są to dane np. biometryczne, dotyczące zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej – grozi za to kara pozbawienia wolności do lat trzech.

I choć przypadki ujawnienia tajemnicy korespondencji przez pracodawcę się zdarzają, to jednak ma to miejsce niezwykle rzadko. Przedsiębiorcy bowiem doskonale zdają sobie sprawę z odpowiedzialności, która grozi im za takie działanie.

[Głosów:    Average: /5]
Polecamy  Jakie informacje podaje poradnik w sprawie zaświadczenia A1?

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *